FOTOS DE L'ESCOLA DE MÚSICA

Fotografies de l'escola de música realitzades durant el curs i agrupades per temes. No apareixen les fotos que ja estan a les altres pàgines i que també es poden veure clicant al damunt amb el ratolí.


Classes de sensibilització, preliminar i llenguatge musical (grups de I i II)
Classes de llenguatge musical (grups de III, IV i V i altres) i harmonia
Classes d'instrument
Concerts d'alumnes
Audició trimestral del mes d'abril (música de cambra)
Fotos del concert de final de curs del 9 de juny de 2000 (sensibilització i preliminar)
Fotos del concert de final de curs del 16 de juny de 2000
Fotos del concert del mes de febrer de 2001